ວຽກ​​ເໝາະ​ສົມ​ທີ່​ສຸດ​ສຳ​ລັບ​ເຈົ້າ ​ແມ່ນວຽກ​ຫຍັງ?

What job or career fits you best?

ເຈົ້າ​ຮັກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້​ມູນບໍ? ເຈົ້າ​ສາ​ມາດ​ເປັນນັກ​ວິ​ເຄາະ​ໄດ້​ບໍ?
Do you love data? Could you be an Analyst?

ເຈົ້າ​ຮັກ​ການ​ຄົ້ນ​ຄ້​ວາ​ບໍ? ເຈົ້າ​ສາ​ມາດ​ເປັນ​ນັກ​ຂ່າວ​ໄດ້​ບໍ?
Do you love research? Could you be a Journalist?

ເຈົ້າ​ຮັກ​ການ​ສິດ​ສອນ​ບໍ? ເຈົ້າ​ສາ​ມາດ​ເປັນ​ອາ​ຈານ​ສອນມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ໄດ້​ບໍ?
Do you love teaching? Could you be a University Lecturer?

ເຈົ້າ​ຮັກ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ບໍ? ເຈົ້າ​ສາ​ມາດ​ເປັນ​ຄູ​ສອນ​ປະ​ຖົມ​ໄດ້​ບໍ?
Do you love children? Could you be a School Teacher?

ມີ​ທາງ​ເລືອກ​ຫລາກ​ຫລາຍກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ເຮັດງ​ງານ​ທຳ ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ລາວ, ແຕ່​​​ວີ​ທີ​ການຈະ​ຄົ້ນ​ຫາ​ວ່າ ວຽກ​ໃດທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ກັບ​ເຮົາ​ຫລາຍ​ທີ່​ສຸດນັ້ນ? ພວກ​ເຮົາ​ເຊື່ອ​ວ່າ ຄວນ​ເລີ້ມ​ຈາກ​ການ​ຄົ້ນຄິດກ່ຽວ​ກັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຈົ້າ​ມັກ​ທີ່​ສຸດ ແລະ  ​ໂຕ​ຕົນ​ທີ່​ເຈົ້າ​ເປັນ,  ຈາກນັ້ນ ກໍ​ເລີ້ມ​ປະ​ຕິ​ບັດກ່ຽວ​ກັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ ເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ວຽກ​ດັ່ງ​ກ່າວນັ້ນ.

ພວກ​ເຮົາຈະ​​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ແນວ​ຄວາມ​ຄິດ​ທີ່​ຫລາກ​ຫລາຍໃນ​ໜ້າ​ດັ່​ງ​ກ່າວນີ້ ໃນ​ອາ​ນາ​ຄົດ, ໂດຍ​​ຈະມີ​ແບບ​ຢ່າງ​ຂອງ​ລາວ ຈາກ​ຫລາຍໆ​ບຸກ​ຄົນ ທີ່​ຈະ​ມາບອກ​ກັບ​ເຈົ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນຮັກ.

ກັບ​ມາ​ໄວໆ ເພື່ອ​ຊອກ​ຫາ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ້ມ​ເຕີມ.

There are so many job options available in Laos, but how to find out which one would fit you best? We believe you should start with thinking about what you love and who you are, and then get practical about what you’ll need to do to get that job.

We’ll be providing plenty of ideas on this page in the future, with Lao role models to tell you all about the work they love.

Come back soon to find out more.