ໃນ​ປີ 2012, ໂດຍ​ການ​ສະໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຈາກ​ມູນ​ນິ​ທິ ແມັກ​ຄອນ​ເນວ McConnell ແລະ ຮ່ວມ​ກັບ​ກະ​ຊ​ວງ​ສັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ແລະ ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ, ມູນ​ນິ​ທິ​ເອ​ເຊຍ ໄດ້​ເປິດ​ໂຄງ​ການ ​ການ​ລິ​ເລີ້ມ​ການ​ກວດ​ກາ​ຄຸນ​ນ​ະ​ພາບນ້ຳໃນ​ຊຸມ​ຊົນ ຢູ່​ແຂ​ວງ​ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ ແລະ ແຂວງວຽງ​ຈັນ. ຊຸມ​ຊົນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ທີ​ການກວດ​ກາຊີ​ວະ​ພາບ ທີ່​ມີ​ຕົ້​ນ​ທຶນ​ຕ່ຳໂດຍ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ ບັນ​ດາ​ສັດ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ກະ​ດູກ​ສັນ​ຫລັງ. ເນື່ອງ​ຈາກ​ພວກ​ມັນ​ມີ​ຄວາມ​ໄວ​ຕໍ່​ກັບ​ມົນ​ລະ​​ພິດໃນ​ນ້ຳ, ການ​ປະ​ກົດ​ຕົວ ແລະ ການລຸດ​ລົງ​ຂອງ​ສິ່ງ​ມີ​ຊີ​ວິດ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ ສາ​ມາດ​ເປັນ​ໂຕ​ຊີ້ບອກ​ໃນ​ການ​ກຳ​ນົດ​ຄຸ​ນ​ນະ​ພາບ​ນ້ຳ ແລະ ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຂອງ​ແມ່​ນ້ຳ. ໃນ​ປີ 2015, ມູນ​ນິ​ທິ​ເອ​ເຊຍ ໄດ້​ປັບ​ປຸງ​ແນວ​ທາງ ແລະ ເລີ້ມນຳ​ໃຊ້​ຍຸດ​ທະ​ສາດນີ້ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ຫລາຍ​ຂື້ນ ​​ລວ​ມ​ໄປ​ເຖິງເຂດ​ບ​ໍ​ລິ​ເວນ​ລຸ່ມນ້ຳ (ລຸ່ມ​ແມ່​​ນ້ຳ​ເຊບັ້ງ​ໄຟ).

ໃນ​​ທີ່​ສຸດ, ມູນ​ນິ​ທິ​ເອ​ເຊຍ ມີ​ຈຸດ​ມຸ່ງ​ໝາຍ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ຊຸມ​ຊົນ​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ໃຈ ແລະ ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ການ​ກັບ​ສັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ນ້ຳ ແລະ ສຸ​ຂ​ະ​ພາບ​ຂອງ​ລະ​ບົບ​ນິ​ເວດ​ຂອງ​ຊຸມ​ຊົນ. ​ການ​ຕິດ​ຕາມບັນ​ດາ​ສັດ​ທີ່ບໍ່​ມາ​ກະ​ດູກ​ສັນ​ຫລັງ ຍັງສາ​ມາດມີ​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນ ໃນ​ຖາ​ນະ​ທີ່​ເປັນ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ​ກວດ​ສອ​ບ​ແຫລ່ງນ້ຳ​ຂອງບັນ​ດາ​ໜ່ວຍ​ງານ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ້ອ​ງ​ຖິ່ນ ເນື່ອງ​ຈາກ​ເປັນ​ວິ​ທີ​ການ​ທີ່​ມີ​ຕົ້ນ​ທຶນ​ຕ່ຳ ເຊິ່ງ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໄດ້​ໃນ​ພາກ​ສະ​ໜາມ ແລະ ບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ວິ​ເຄາະ​ໃນ​ຫ້ອງ​ທົດ​ລອງ.

In 2012, with funding from The McConnell Foundation and in partnership with the Ministry of Natural Resources and Environment and National University of Laos, The Asia Foundation launched a Community Water Quality Monitoring (WQM) initiative in Bolikhamxay and Vientiane provinces. Communities were trained on a low-cost biomonitoring approach using macroinvertebrates. As different macroinvertebrates have various degrees of sensitivity to pollution in the water, their presence or lack thereof can function as an indicator to help determine the quality of the water and river health. In 2015, The Asia Foundation refined the approach and began applying it more strategically to an integrated watershed area (Xe Bang Fai River Basin).

Ultimately, The Asia Foundation aims to empower communities to understand and take ownership over the management of community water resources and ecosystem health. Macroinvertebrate monitoring can also play an important role as part of local government authorities’ watershed monitoring program since it is a low-cost technique that can be completed in the field and does not require lab analysis.

ດາວ​ໂຫລດຄູ່ມື​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ຄຸນ​ນະ​ພາບນ້ຳ​ຂອງ​ຊຸ​ມ​ຊົນ English . Download the PDF of our Community Water Quality Monitoring guide. 

ດາ​ວ​ໂຫລດ​ຄູ່​ມີ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ຄຸນ​ນະ​ພາບນ້ຳ​ຂອງ​ຊຸມ​ຊົນ ເປັນ​ພາ​ສາ​ລາວ Lao ໄດ້​ແລ້ວ​​ຢູ່​ທີ່ນີ້.